Sex regioner i jämställdhetssatsning

Nu är det klart vilka som får delta i den nya omgången av Modellkommuner och Modellregioner, SKL:s satsning för att sprida och utveckla jämställdhetsarbetet i styrning och ledning.

– Jämställdhet skapas i människors vardag, i mötet med skolan, vården, omsorgen. Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i jämställdhetsarbetet, säger Emil Broberg, 3:e vice ordförande för SKL och ordförande i jämställdhetskommittén i det europeiska kommun- och regionförbundet (CEMR)

I satsningen på Modellkommuner sprider och utvecklar deltagarna sitt jämställdhetsarbete genom ett ömsesidigt lärande enligt en fastlagd modell. Fokus ligger på att få in ett jämställdhetsperspektiv i styrning, ledning och uppföljning. I arbetet deltar politiker, höga chefer och jämställdhetsstrateger.

För första gången öppnar SKL också ett spår för Modellregioner, med sex deltagare. Regionerna arbetar efter samma modell som kommunerna, men kan begränsa arbetet till en specifik förvaltning.

Ett villkor för att få delta i satsningen är att politikerna i kommunen eller regionen har fattat beslut om att hela verksamheten ska jämställdhetsintegreras.

– Vi politiker har det yttersta ansvaret. Men det är viktigt att styrkedjan hänger ihop. Om vi beslutar att verksamheter ska svara mot både kvinnors och mäns behov så vill vi inte se omotiverade skillnader i hur mycket hemtjänst som beviljas kvinnor och män, för att ta ett exempel.

Läs artikeln i sin helhet här.