Seminarium om lärdomar av företagsstöd under pandemin

Tisdag den 17 januari klockan 13.00-14.15 bjuder Tillväxtanalys in till ett seminarium för att diskutera hur de statliga stöden fungerade under pandemin.

I samband med seminariet släpps också rapporten ”Företagsstöd under pandemin – lärdomar inför framtida kriser”. Rapporten visar bland annat att det statliga korttidsstödet räddade cirka 40 000 jobb under 2020. Många företag upplevde att stöden var positiva, men att det hade behövts enklare ansökningsprocesser och snabbare utbetalningar.

Läs mer