Scenarier för arbetets roll i en omställd värld

Mikael Malmaeus, nationalekonom på IVL menar att en svaghet med många studier om arbetets roll i den gröna omställningen är att de utgår ifrån det gröna tillväxtparadigmet, där teknisk utveckling är huvudspåret och där omställningen förväntas skapa jobb, investeringar och ekonomisk tillväxt.

Malmaeus är en av författarna till rapporten ”Färdplan sysselsättning – Arbetsmarknadseffekter av en grön omställning i Sverige” som släpptes i veckan. Han skriver i IVL:s pressmeddelande:

”I forskningsprojektet ”Life and labour in industy climate transitions” som genomförs gemensamt av IVL och KTH utforskas olika utvecklingsvägar, där grön tillväxt är en av flera möjliga framtider. Men vi utforskar också scenarier där arbetets roll är en helt annan, och där omsorg om naturen och människor kan leda till att vi arbetar mindre och med helt andra saker än vad vi gör idag. Vilka konsekvenser får det för samhället och är det i så fall något vi önskar oss? Vilka konflikter uppstår mellan olika sektorer och mellan olika delar av landet?”

Länk till pressmeddelande och till nedladdning av rapporten.