Samverkan för stärkt elnätskapacitet i Västra Götaland

Kommunalförbunden i Västra Götalands län har nu tillsammans med Västra Götalandsregionen enats om en energiöverenskommelse som ska snabba på utbyggnaden av el i de 49 kommunerna. Det handlar om att underlätta för en snabb och kraftfull förstärkning av elnätskapacitet samt utbyggnad av fossilfri elproduktion. Målet är en fördubbling redan till 2030, det motsvarar 15-20 TWh.

Länk till mer information