Sammanfattning av vårpropositionen

SKR har sammanställt de viktigaste förslagen och förändringarna i vårpropositionen och vårändringsbudgeten, för regioner respektive kommuner. För regionerna innebär förslagen inga ytterligare generella medel samt endast marginella riktade satsningar.

Länk till SKRs webbsida