Många aktörer har engagerat sig i arbetet med att ta fram en långsiktig plan för vår region. Så väl myndigheter som företag, intresseorganisationer och länets kommuner har bidragit till att vi nu har en gemensam och hållbar riktning framåt, säger Hanna Wiik, förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting.

År 2050 beräknas befolkningen i Stockholms län ha ökat från dagens 2,3 miljoner invånare till 3,4 miljoner. Planen ger vägledning för gemensamma utmaningar som var vi lämpligast bygger bostäder, hur vi ska resa hållbart och hur vi kan stärka folkhälsa och tillväxt i regionen.

Idag antogs planen av landstingsfullmäktige och den träder i kraft under hösten 2018.

Läs artikeln i sin helhet här.