Rekommendationer från OECD om regional utveckling

En rekommendation om regional utvecklingspolitik antogs i juni 2023 av OECD-rådet. Rekommendationen kommer att användas för att se över de regionala utvecklingspolitiska ramarna i OECD:s medlemsländer och utanför. En handlingsinriktad verktygslåda kommer också att utvecklas under de kommande månaderna för att stödja genomförandet.

Länk för mer information