Reglab fortsätter!

Reglab fortsätter

Reglabs verksamhet kommer att fortsätta i minst fyra år till. Ägarna har fattat beslut om förlängning av Reglab till 2022.

‒ Reglabs starka fokus på lärande och kompetensförsörjning är en värdefull tillgång för oss regioner, säger Anna Lindberg, regionutvecklingsdirektör i Norrbotten och ordförande i Reglab.

Sveriges regioner har i uppdrag att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt; de ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. För åtta år sedan startades Reglab av regionerna, Tillväxtverket, Vinnova och SKL, för att stärka lärande och kompetensutveckling inom regional utveckling.

Genom åren har en rad lärprojekt fördjupat kunskaperna inom regional kompetensförsörjning, innovation, fysisk planering mm. Reglabs årskonferens har blivit den viktigaste mötesplatsen för alla som jobbar med regional utveckling varje år.

‒ Att samordna våra resurser kring utveckling och kompetensförsörjning har varit ett

smart och kostnadseffektivt sätt att arbeta, säger Anna Lindberg.

‒ Här har Reglab blivit en av de viktigaste mötesplatserna och arenorna för att utveckla arbetet med regional utveckling, men också för samarbetet mellan regioner, Tillväxtverket, Vinnova, SKL och andra.

Under 2018 har ägarna diskuterat hur Reglabs verksamhet ska fortsätta. Från och med årsskiftet 2019 ligger det regionala utvecklingsansvaret hos samtliga regioner (fd landstingen). Det samlade ansvaret ger regionerna en större kraft. Det är också en möjlighet att skapa synergier mellan sina olika ansvarsområden, till exempel i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och regional utveckling.

För Reglab är inriktningen de kommande åren bland annat:

  • Fler avancerade utvecklings- och fördjupningsprojekt, av typen Matchningsindikatorerna och Region 2050, men också fördjupningar i gränslandet mellan regionens olika ansvarsområden, till exempel hälso- och sjukvård och regional utveckling
  • Ett närmare samarbete med högskolor och universitet.
  • Fler internationella inslag i lärprojekten.

‒ Vi kommer också att fortsätta arbetet med framsyn som startat i Region 2050-processen. Vi ska vara ett stöd till medlemmarnas implementering av de nya metoderna för omvärldsbevakning på lång sikt, säger Eva Moe, verksamhetsledare.

Organisatoriskt förstärks Reglab med en regiondirektör i styrelsen och ytterligare en personalresurs på kansliet.