Reglab 2019: Agenda 2030 och fysisk planering

 

  • Agenda 2030
  • Regional fysisk planering
  • Utveckla statistiken kring näringsliv och regional ekonomi

Det är frågor som Reglabs medlemmar prioriterar under nästa år.

När Reglabs medlemmar möttes för idémöte inför 2019, var många olika områden uppe till diskussion: den regionala bostadsmarknaden, klimatstrategier, jämställd tillväxt, kultursamverkansmodellen m fl. Regional utveckling är brett och många vill jobba med gemensamt lärande i Reglab-aktiviteter.

Efter diskussion i medlemsgruppen blev tre huvudområden prioiterade:

  • Agenda 2030
  • Regional fysisk planering
  • Utveckla statistiken kring näringsliv och regional ekonomi för att bättre förstå strukturomvandlingen.

Ytterligare 1-2 områden kommer att tillkomma, efter diskussion med regionutvecklingsdirektörerna och Reglabs styrelse.

Flera aktiviteter som redan är igång, fortsätter också under nästa år:

  • BRP+, vårt mätsystem för regional livskvalitet
  • Framsyn
  • Rurban region

Liksom arbetet i Reglabs nätverk: Analytikernätverket, Utvärderingsnätverket, RUS-nätverket och Kompetensförsörjningdagarna.

Reglabs verksamhetsplan för nästa år beslutas av styrelsen den 22 november.