Regionerna har bäst förutsättningar för upphandling

Potentialen i offentlig upphandling utnyttjas inte fullt ut. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsrapport. Den främsta orsaken är bristande ledning och styrning av inköpsverksamheten. Rapporten visar att regionerna har bäst förutsättningar för att göra träffsäkra upphandlingar.

– Vår analys visar att regionerna har en betydligt bättre styrning och organisering av inköpen jämfört med exempelvis statliga myndigheter som därför har mycket att vinna på att se över hur de arbetar med inköpen, säger Fredrik Flodin, projektledare på Upphandlingsmyndigheten och ansvarig för rapporten.

Länk till Upphandlingsmyndighetens pressmeddelande.