Regionalisering av tillväxtpolitiken

Den nya publikationen Regionernas framtida fokus, är en populärversion av rapporten Regionalt tillväxtarbete efter 2020, som släpptes hösten 2019. Rapporten visar att Sveriges regioner vill ha en framtida regional tillväxtpolitik som bygger på deras unika förutsättningar och behov. Regionernas arbete och förutsättningar visar stora skillnader i organisatorisk kapacitet och resurser, såväl mellan regioner som inom. Trots dessa skillnader, har de flesta regioner mer eller mindre samma samhällsutmaningar och måste hitta verktyg för att hantera dem.