Regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Nu finns möjligheten att ta fram regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027. Fokus är de politiska målen ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling” samt ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa”.

– Regionalfonden är en viktig del i den regionala tillväxtpolitiken. Därför är det bra att vi nu går in i en fas då förslag på regionala program kan tas fram för att möta våra samhällsutmaningar, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Förslag till regionala program ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2020.

Länk till Näringsdepartementets pressmeddelande.