Regional utveckling 2022 – om återställning, omställning och val

”Regioner och regional utveckling i en föränderlig tid” är titeln på årets upplaga av antologin Ymer. Den har produceras av SSAG, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi och är redigerad av Ida Grundel vid Linköpings universitet.

Den nya antologin kommer att kunna beställas eller laddas ner den gratis från SSAGs hemsida inom några veckor: https://ssag.se (under Publikationer, fliken Ymer).

Två av författarna medverkar vid den återkommande konferensen Regional utveckling som i år har temat ”Regional utveckling i tid av återställning, omställning och stundande val”. Konferensen är digital och arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR. På programmet återfinns bland annat:

  • Regioner och regional utveckling i en föränderlig tid
  • Jobbens geografi
  • Problematiseringar av regional utvecklingsdiskurs utifrån ett genusperspektiv
  • Smart specialisering som modell för regionalt utvecklingsarbete – regionalt ledarskap och nya former för samverkan
  •  Turism och regional utveckling
  • Infrastrukturutmaningar i krympande kommuner

Läs mer och anmäl dig