Region Västernorrland ökar kulturbudgeten

Sveriges regioner pressas hårt av lågkonjunkturen. Trots detta väljer Region Västernorrland att förstärka kulturbudgeten med cirka 3,5 procent.

– Vi vet ju att kulturen är viktig för kommuner och regioners attraktivitet, säger Jonny Lundin (C), ansvarig politiker för kulturfrågor i Region Västernorrland.

Läs mer på SVT