Region Värmland varslar 100

Region Värmland kommer att lägga ett varsel på 100 tjänster. Bakgrunden är det mycket allvarliga ekonomiska läget. Omställningsarbetet i Region Värmland har varit indelat i två faser. Fas ett har handlat om yrkesgrupperna administratörer och handläggare och fas två övriga medarbetare i organisationen.

– Varslet omfattar både omställningens fas ett och fas två, säger regiondirektör Peter Bäckstrand.

Länk till mer information