Region Stockholms första Regiondirektör klar

I samband med årsskiftet tar Stockholms läns landsting över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen och blir region istället för landsting. Landstingsstyrelsen föreslås den 27 november utse Carina Lundberg Uudelepp till Region Stockholms första regiondirektör med tillträde den 1 januari. Tjänsten ska vara ett tidsbegränsat förordnande som följer mandatperiod. Nuvarande landstingsdirektör Malin Frenning lämnar Stockholms läns landsting vid årsskiftet.

 

Region Stockholm kommer att ha ansvar inom bland annat regional utveckling, tillväxt, kompetensförsörjning och framtagande av länsplan för transportinfrastruktur som hittills legat på länsstyrelsen. Det utökade ansvaret ställer nya krav på organisationen, inte minst när det gäller att bygga upp en väl fungerande och tillitsfull samverkan med länets 26 kommuner och andra aktörer. Förändringarna i samband med regionbildningen och den nya politiska organisationen som beslutats av landstingsfullmäktige innebär att tjänstemannaorganisationen måste anpassa både sin struktur och kompetens. Ett första viktigt steg är att utse en regiondirektör från och med 1 januari 2019 och som ska leda hela den samlade tjänstemannaorganisationen inom Region Stockholm. Tjänsten ska vara ett tidsbegränsat förordnande som följer mandatperiod.

Landstingsstyrelsen föreslås den 27 november utse Carina Lundberg Uudelepp (född 1963) till Region Stockholms första regiondirektör. Hon har en gedigen erfarenhet av ledande befattningar i kommunal verksamhet. Senast kommer Carina Lundberg Uudelepp från en tjänst som kommundirektör i Täby, och har tidigare varit biträdande stadsdirektör i Stockholms stad, stadsdelsdirektör och kvalitetschef i Stockholms stad.

Läs artikeln i sin helhet här.