Region Blekinge - aktualiserad RUS.

Den 13 juni antog regionstyrelsen den aktualiserade versionen av Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020.Attraktiva Blekinge anger den gemensamma färdriktningen för regionen med en hållbar utveckling grundat i de styrkor och utmaningar som finns just här.

I den aktualiserade versionen har Agenda 2030 och hållbar regional utveckling lyfts in, likaså ett mer långsiktigt framtidsperspektiv. Indikatorerna har setts över för att förenkla uppföljningen av strategin, som kommer ske årligen. För att nå målbilden om det Attraktiva Blekinge delas det regionala utvecklingsarbetet upp i fyra prioriterade insatsområden, som utgår från de utmaningar och möjligheter Blekinge har. Insatsområdena är: Bilden av Attraktiva Blekinge, Livskvalitet, Arbetsliv och Tillgänglighet.

Strategin hittar du här.