Regeringens samverkansprogram för innovativa lösningar

Regeringens strategiska samverkansprogram ska möta stora samhällsutmaningar samt kraftsamla och stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. Ledamöterna som leder respektive program kommer från näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer. Deras gemensamma kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk väntas gynna innovativa lösningar.

Teman för de fyra samverkansprogrammen för 2019-2022:

  • Näringslivets digitala strukturomvandling
  • Hälsa och life science
  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Mer information och kontaktuppgift.