Regeringen vill främja försöksverksamhet

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder hur staten kan främja försöksverksamhet. Det kan exempelvis handla om nya arbetssätt, utvecklad samverkan eller hur ny teknik kan användas.

– Vi ser att det finns behov av utvecklade arbetssätt och metoder i kommunsektorn. Jag vet att det finns bra idéer och uppslag hos den yrkeskunniga personalen som kan tas omhand på bättre sätt. Nu är det dags att göra verklighet av detta, säger civilminister Lena Micko.

Läs mer