Regeringen lanserar fyra offensiva samverkansprogram

Regeringen lanserar fyra samverkansprogram för mandatperioden 2019-2022 för att ytterligare stärka samverkan mellan näringsliv, akademi och regering. Samverkansprogrammen bygger på målsättningen att kraftsamla för att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft och möta de stora samhällsutmaningarna.

Genom samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga har Sverige länge kraftsamlat för att lösa problem och överbrygga de utmaningar samhället står inför. Det har lett till att Sverige idag är världsledande när det kommer till innovation.

Läs artikeln i sin helhet här.