Provrum – labb för nytänkande

Inför 2024 lanserar Reglab ett nytt format: Provrum.
Provrum är en enklare, snabbare sätt att provtrycka en frågeställning eller ett arbetssätt.
Medlemmarna hoppas att Provrum ska bli ett gemensamt strategiskt redskap för att snabba på regionernas omställning.

De stora samhällsutmaningarna – som energiomställning, kompetensförsörjning och klimatkris, har skapat behov av nya arbetssätt. Hittills har regionerna testat nya vägar var och en på sitt håll. Med Reglabs nya format Provrum kan regionerna samordna sina resurserna för experiment och nytänkande.

I provrummen kan några regioner gå före och utforska ett tema – det kan handla både om sakfrågor och arbetssätt – för att sedan sprida resultatet till övriga Reglab-medlemmar. Provrummen ska fungera som försöks- och testlabb, till skillnad från Reglabs lärprojekt som handlar om ett fördjupat kollegialt lärande. Exempel på möjliga teman för provrum är:

  • AI och visualisering som verktyg i regional utveckling.
  • Lärdomar från de senaste kriserna. Fiktiva krisscenarier.
  • Drönare – nya frågeställningar.
  • Hur jobbar våra nordiska grannar med olika sakfrågor.
  • Effektivt påverkansarbete.
  • Strategi för att bygga en regional projektportfölj.

Reglabs medlemmar kommer att ta huvudansvaret för provrummen; en organisation kommer att vara ledare och sammankallande. Kansliet ansvarar för kvalitetssäkring och kommunikation av resultatet.

Reglabs kansli efterlyser nu förslag till innehåll i de första två Provrummen. Maila idéer till Catarina, helst före den 1 november.