NY RAPPORT BRP+

Den 17 maj bjuder Reglab och Tillväxtverket in till lunchseminarium där den första analysrapporten kopplad till BRP+ presenteras.

Vilka kommuner i landet har bäst förutsättning för hög livskvalitet? En ny analys av statistikmaterialet bakom BRP+ ger en del överraskande svar. BRP+ är ett mätsystem för hållbar utveckling på regional nivå som utvecklats av Reglabs medlemmar. Systemet ger en helhetsbild av tillståndet i regionen och visar regionernas förmåga att skapa livskvalitet för medborgarna i dag ‒ och för framtida generationer.

Den 17 maj lanserar Tillväxtverket rapporten som undersöker hur ett sammantaget index för livskvalitet och hållbarhet hänger ihop med andra faktorer i landets kommuner.  En del överraskande uppgifter från analysen presenterades i ett lärpass på Reglabs årskonferens i
Umeå. Analysen visar till exempel inga samband mellan livskvaliteten och BRP, bruttoregionalprodukten.

Ta del av fler överraskningar när rapporten lanseras på Tillväxtverkets lunchseminarium den 17 maj.

Program 17 maj.

  • Hållbar utveckling i svenska regioner? Presentation av analysrapporten 2018. Emma Andersson, Sweco.
  • BRP+ i det regionala utvecklingsarbetet. Panelsamtal med Johanna Giorgi (moderator) Tillväxtverket, Andreas Capilla, Region Östergötland m fl.

Datum och tid: 17 maj kl 12-13 (lunchmacka serveras från 11.30)
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

För frågor och ytterligare information, kontakta Johanna Giorgi johanna.giorgi@tillvaxtverket.se.