Politiskt styre klart i Region Västerbotten

Under de fyra senaste år en har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hållit haft majoriteten i landstinget och delat på landstingsrådsposterna. Så blir det även de kommande fyra åren.

Både S och MP gick tillbaka i valet medan V gick framåt. Valresultatet visade dock på att de har kvar en tydlig majoritet.

Peter Olofsson (S) blir regionråd och regionstyrelsens ordförande, LiseLotte Olsson (V) blir regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet, Emma Lindqvist (MP) blir regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet, Anna-Lena Danielsson (S) blir regionråd för hälso- och sjukvård och Erik Bergkvist (S) regionråd för regional utveckling.

Socialdemokraterna tillsätter alltså ordförandeposterna i de tre största nämnderna Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för regional utveckling.

Läs artikeln i sin helhet här.