Politiskt styre klart i Region Värmland

Det blir Värmlandssamverkan som kommer styra Region Värmland framöver – trots att blocket inte har egen majoritet.
Det visade sig när rösterna var sammanräknade att Värmlandssamverkan har 37 mandat och är det absolut största blocket.
Trots att det blir ett minoritetsstyre räknar de sex olika partierna – M, L, KD, C, SiV och MP – med att kunna få igenom sin politik, utan det stöd från Sverigedemokraterna som det pratas om från oppositionens, S och V:s, håll.
På frågan hur regionbildandet påverkar de styrande svara politikerna så här:

– Det blir så klart fler politikområden att jobba med, kollektivtrafiken är ett sånt liksom kultur- och bildningspolitiken, så det är klart att det kommer förändras. Det är viktigt att kunna ta ansvar för helheten i det och det kan vi göra, säger Fredrik Larsson.

Läs artikeln i sin helhet här.