Otydlig styrning i tvärsektoriella frågor

En studie från Statskontoret visar att regeringens politik i tvärsektoriella frågor ofta saknar en tydlig inriktning och att styrningen präglas av kortsiktighet.  Styrningen lämnar ett tomrum som Regeringskansliet och nationella myndigheterna behöver hantera, trots att de ofta saknar ofta rätt förutsättningar för att göra det.

Statskontoret skriver att regeringen ofta styr samverkan inom tvärsektoriella frågor utan ett tydligt definierat behov och utan tydliga mål.

”Att myndigheterna saknar en gemensam syn på varför de ska samverka och vad samverkan ska leda till kan bero på att de har olika perspektiv och ingångar i frågan. Detta försvåras av att regeringen ofta saknar en tydlig inriktning för sin politik i de tvärsektoriella frågorna.”

Läs mer