Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna

De tre regioner som har lägst energianvändning per lokalyta är Region Dalarna, Region Jönköpings län och Region Värmland. Det visar den årliga jämförelsen av regionernas miljöarbete. För nionde året i rad släpper Sveriges Regioner och kommuner (SKR) rapporten Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna.

Sammanställningen av de årliga jämförelserna för energianvändningen visar goda resultat över tid, med en minskning på totalt 16 procent sedan 2009 till 2021. Däremot har regionernas energianvändning ökat för första gången, med en procent mellan 2020 och 2021.

I rapporten granskas regionernas arbete inom följande områden:

  • antibiotikaförskrivning
  • ekologiska livsmedel
  • förnybara drivmedel i kollektivtrafiken
  • klimatpåverkan från medicinska gaser
  • avfallshantering
  • energianvändningen per lokalyta

Läs mer i SKR:s rapport Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2022 i regionerna.