Nytt AI-centrum invigt

Ett nytt centrum för forskning och innovation inom artificiell intelligens har invigts vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Vinnova är med och finansierar centret som ett led i en kraftsamling inom AI.

Forskningscentret vid Lindholmen Science Park är den första noden i en nationellt sammanhållen struktur för forskning och innovation under namnet AI Innovation of Sweden.

– Sverige behöver kraftsamla på forskning och innovation inom AI för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och våra möjligheter att utveckla nya lösningar som möter viktiga behov i samhället, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

– AI Innovation of Sweden är en viktig pusselbit eftersom det handlar om en nationellt sammanhängande struktur med flera geografiska noder. Nu är den första, västra noden på plats. Tillsammans med övriga noder med olika profil bidrar detta initiativ till att flytta fram Sveriges position, säger hon.

Vinnova har beslutat att satsa 50 miljoner kronor per år under tio år på riktade insatser inom AI, som komplement till finansiering som Vinnova redan ger inom andra program. Satsningen på AI Innovation of Sweden är en viktig del. Fler insatser kommer att lanseras under våren.

Läs mer här.