Nya Reglabaktiviteter 2020

Nya lärprojekt 2020

 • Analys av det regionala kompetensbehovet
 • Regional fysisk planering
 • Regionens roll i tillväxtarbetet och samarbetsformer med kommunerna.

Det är prioriterade områden för Reglabs aktiviteter nästa år.
I mitten av september hade Reglabs medlemmar sitt årliga idémöte inför kommande år. Då diskuterade och prioriterade medlemsgruppen vilka sakområden som är mest angelägna för gemensamt lärande 2020.

57 olika förslag hade kommit in från medlemmarna – de handlar om allt från Barnkonventionen blir lag och Cirkulär ekonomi till Påverkansarbete och Hur kan regionerna driva användandet av AI?.

Efter diskussion landade medlemsgruppen i fyra sakområden som är prioriterade för Reglab-aktiviteter nästa år:

 • Regionalt kompetensbehov – prognos, analys och användning
 • Regionernas roll i tillväxtarbetet – framtidens tillväxtpolitik – flernivåstyrning
 • Samverkansmodeller region-kommuner
 • Regional fysisk planering

Flera av de aktiviteter som startat under 2019 fortsätter också under nästa år:

 • BRP+
 • Resfria möten
 • Hållbarhetsnätverket
 • Industrins förnyelse (seminarium tillsammans med SCB)

I och med att medlemsgruppen gjort en prioritering av sakområden inför nästa år, tar nu kansliets arbete med verksamhetsplaneringen för 2020 vid. Reglabs verksamhetsplan för nästa år beslutas av styrelsen den 21 november.