Nya regioner 2019

Den 1 januari 2019 bildades sju nya regioner i Sverige. De nya regionerna är: Region Dalarna, Region Västerbotten, Region Stockholm, Region Kalmar län, Region Sörmland, Region Värmland och Region Blekinge.

I Västerbotten har landstinget och Regionförbundet Region Västerbotten gått samman till en gemensam organisation och ansvar numera för både hälso- och sjukvård och regional utveckling.
Läs mer om Västerbottens regionbildning här. Samma sak gäller för Region Dalarna, läs mer om det här.

Region Stockholm tar från den 1 januari 2019 över ansvaret för länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län. Det är ett av de viktigaste och mest ansvarsfyllda uppdragen som följer av regionbildningen. Arbetet med länsplanen förutsätter en nära samverkan med Trafikverket och länets kommuner om prioriteringar av investeringar i infrastruktur. Läs mer om Region Stockholms regionbildning här.