Ny verksamhetsledare i Reglab

Catarina Lahti är ny verksamhetsledare i Reglab.

Du har jobbat som processledare i Reglab i nästan tre år, men utöver det – vem är du, Catarina?
Under hela mitt yrkesliv har jag på olika vis arbetat med lärande, ledarskap, problemlösning och med att utveckla individer, grupper, organisationer och inte minst mig själv.

Jag är född i Region Norrbotten, har bott i regionerna Västerbotten och Västra Götaland, och nu bor jag i Region Stockholm. Om jag ska säga något mer om mig så är det att kultur samt min stora, kreativa flock med vänner, bekanta, kolleger och familj betyder massor för mig, det är så jag förstår livet.

Varför vill du leda Reglab?
När jag började jobba på Reglab 2020 var det som att komma hem. Här kan jag koppla ihop lärande och ledarskap med intressanta samhällsfrågor och engagerade, fantastiska människor i hela landet. Reglab är en arena där man kan provtänka tillsammans med andra och det är precis det som krävs i de stora samhällsutmaningar vi står inför. Det är väldigt fint med bjussigheten i Reglab. Att dela med sig, lyssna på varandra och utveckla ny kunskap tillsammans.

Vad vill du med Reglab framöver?
Jag tänker att vi ska ta vara på den starka grund och djupa kunskap som finns och fortsätta framåt. De stora utmaningar som vi har framför oss i regionerna kräver att vi trampar upp nya stigar, det finns ingen universallösning. I Reglab kan vi ytterligare utveckla dialogen och det vi kallar för det förlängda lärandet. Det vill säga att sprida kunskapen från Reglabaktiviteter, testa i regionerna och återkoppla i kollegialt, tillitsfullt utbyte för att förstå och lära ännu mer tillsammans. Jag ser fram mot att fortsätta utvecklingen av Reglab, tillsammans med kolleger, medlemmar och partner.

Eva Moe fortsätter och kommer att arbeta som processledare på Reglab.