Ny utvärdering av Reglab

I utvärderingen 2022 framgår en samstämmighet när det gäller värdet av att Reglab, erbjuder relevanta och effektiva sammanhang för kompetensutveckling för medlemmarnas strateger och analytiker.

En utmaning handlar om hur och om man ska kunna följa med i ett regionalt utvecklingsarbete som i någon mån blir allt mer specialiserat. En annan utmaning är  hemtagningen av kunskaper och resultat till deltagarnas organisationer.

Av utvärderingen framgår att Reglabs kapacitet för utveckling av den egna verksamheten är starkt begränsad men att värdet i form av bättre resultat och mer engagerade medarbetare är högt i förhållande kostnaderna för verksamheten. För att en strategisk utveckling av Reglabs verksamhet ska vara möjlig så är det nödvändigt att medlemmarna själva engagerar sig i ett sådant reformarbete.

Läs utvärderingen 2022

Här finns alla Reglabs styrdokument