Ny strategi för Sveriges utrikeshandel

Regeringen har beslutat om Sveriges nya utrikeshandelsstrategi. Den har tre övergripande mål:

  • Sveriges konkurrenskraft ska stärkas och förutsättningar för handel, investeringar och innovation förbättras.
  • Svenska företag ska öka sin export och närvaro på internationella marknader.
  • Sveriges ställning som prioriterad partner för grön och digital omställning globalt ska stärkas.

Målen ska vara uppnådda 2030, med en utvärdering 2026.

Läs mer på regeringens webbplats