Ny RUS i Västra Götaland

Regionfullmäktige i Västra Götaland har nu beslutat om en ny regional utvecklingsstrategi för perioden 2021-2030. Den fokuserar på områden  där takten i omställningen behöver öka och områden som utvecklas genom samarbete mellan organisationer och sektorer samt samverkan mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Läs mer