Ny RUS i Region Östergötland

I oktober 2021 antog Region Östergötlands fullmäktige en ny regional utvecklingsstrategi för tiden fram till 2040.

Målbilden är ”Goda livsvillkor i Östergötland”. Prioriterade områden är attraktiva livsmiljöer, skapa förnyelseförmåga och konkurrenskraft, bygga kunskap och kompetens, knyta samma Östergötland och ta tillvara det goda läget samt att arbeta för ett mer digitalt Östergötland och för ett grönare Östergötland.

Länk till RUS, Region Östergötland