Ny Reglab-antologi: BRP+ i regionerna

I februari meddelade Nya Zeeland att man skrotar BNP-måttet. Svenska regioner lanserade redan 2016 BRP+, ett mått på välfärd och hållbar utveckling. I antologin Bortom BNP i det regionala utvecklingsarbetet ‒ visar Reglabs medlemmar hur BRP+ kommer till användning i det regionala utvecklingsarbetet.

BRP+ är mätsystemet som tar ett helhetsgrepp på utvecklingen i Sveriges regioner. I Reglabs nya antologi Bortom BNP i det regionala utvecklingsarbetet ‒ exempel på hur BRP+ används på regional och kommunal nivå används BRP+ för att fördjupa analyserna av hur utvecklingen ser ut i landet.

‒ Många regioner har i dag en polariserad utveckling, där vissa kommuner växer snabbt medan andra stagnerar eller krymper. I rapporten ser vi exempel på regioner som kopplar samman tillväxtpolitik med frågor om livskvalitet, vilket ger en bredare förståelse för varför förutsättningar mellan olika platser och geografier ser olika ut, säger Johanna Giorgi, Tillväxtverket, som varit ledare för projektet.

Under 2018 har Reglab genomfört ett lärprojekt för att stödja regionernas användning av BRP+. Regionala utredare och analytiker har använt indikatorerna i BRP+ för att förstå utvecklingen i sin region bättre. Resultatet är antologin Bortom BNP i det regionala utvecklingsarbetet, en samling av analyser, intervjuer och inspirerande exempel på hur det kan se ut när regioner och kommuner testar BRP+ i sin egen miljö.

‒ Regionerna har tagit sig an BRP+ på olika sätt. Gävleborg har till exempel analyserat hur tryggheten i länet ser ut, Umeå har ställt sig frågan om livskvaliteten har förändrats över tid. I Värmland har BRP+ använts för att undersöka varför utvecklingen ser olika ut i olika delar av regionen, berättar Emma Andersson, Sweco, projektledare och redaktör för antologin.

‒ Nu har vi konkreta exempel på hur BRP+ kan användas som analysverktyg i regioner och kommuner. Det kan ge bra tips till andra som söker efter nya mått, säger Johanna Giorgi, Tillväxtverket.

Agenda 2030 slår fast att världen behöver utveckla mått för hållbar utveckling som kompletterar BNP. Sverige är unikt i det att den typen av mått utvecklats av regionerna själva och genom BRP+ nu finns tillgängligt för samtliga regioner ned på kommunal nivå.

‒ Det finns en förväntan att BRP+ ska kunna användas som underlag för policies och resursfördelning, men det kommer troligtvis ta tid innan BRP+ är där. Först när det finns tillräcklig kunskap och trygghet i hur systemet fungerar kan BRP+ bli ett verktyg att påverka regionernas insatser och prioriteringar säger Eva Moe, verksamhetsledare för Reglab.

‒ Vi hoppas att BRP+ kan bidra till helhetssyn och bra underlag till regionernas strategiska diskussionen.

Här kan du läsa antologin.