Ny regional utvecklingsdirektör

Bo-Josef Eriksson blir Region Hallands nya regionala utvecklingsdirektör. Han kommer från ett liknande uppdrag inom Region Värmland.

Det blir en göteborgare från Värmland som får uppdraget att, som regional utvecklingsdirektör, leda arbetet med att utveckla Halland.

– Bo-Josef har en mycket lämplig bakgrund med stor erfarenhet av regional utveckling och kommer att kunna ge viktiga bidrag till den fortsatta utvecklingen av Halland som den bästa livsplatsen, säger regiondirektör Jörgen Preuss.

Bo-Josef Eriksson har de senaste tio åren arbetat på Region Värmlands avdelning för regional tillväxt. Först som analytiker och strateg och de senaste fyra åren i olika chefsbefattningar. Bo-Josef Eriksson är i dag chef för den regionala utvecklingsstaben. Han är statsvetare med en magisterexamen från Karlstads universitet och har därefter läst vidare på master-nivå med inriktning på offentlig förvaltning och styrning.