Ny regional utvecklingsdirektör i Region Västernorrland

Märta Molin blir Region Västernorrlands nya direktör för regional utveckling. Märta har arbetat som kulturchef i Region Västernorrland sedan 2013, och sedan i december har hon varit tillförordnad regional utvecklingsdirektör.

-Det har hänt väldigt mycket på den här förvaltningen de senaste åren, och jag tycker om att jobba med de viktiga frågor som vi ansvarar för. Att få jobba i offentlig verksamhet på medborgarnas uppdrag är både fint och ansvarsfullt. Vi är med och gör skillnad, säger Märta Molin.

Förvaltningen Regional utveckling ansvarar för verksamhetsområdena regional utvecklingsplanering och tillväxt, kultur, konst och bibliotek, kollektivtrafik, IT och infrastruktur, miljö och hållbarhet, folkbildning samt internationellt samarbete.

-Att Region Västernorrland för ett år sedan tog över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen innebär nya roliga arbetsuppgifter och utmaningar, säger Märta Molin. Vi är en del i ett viktigt samhällsbygge, och vi ska fortsätta utveckla former för bra hållbar samverkan med kommuner, organisationer och civilsamhälle, avslutar den nya regionala utvecklingsdirektören.

Läs artikeln i sin helhet här.