Ny regional utvecklingsdirektör i Region Uppsala

Tobias Arvidsson, idag kommundirektör i Håbo kommun, blir regional utvecklingsdirektör i Region Uppsala. Det är en nyinrättad tjänst och han tillträder den 21 september.

– Som första uppdrag ska Tobias se över och föreslå hur vi bör arbeta med de regionala utvecklingsfrågorna inom Region Uppsala, hur arbetet ska struktureras och organiseras, säger regiondirektör Johan von Knorring.

Läs mer