Ny rapport: Tema­utvärdering Regionalfonden – en regional analys och nationell syntes

Syntesrapporten är en sammanfattning av de hittills publicerade tematiska utvärderingarna av Regionalfonden under nuvarande programperiod 2014-2018. Syftet med rapporten är att utifrån utvärderingarna analysera hur insatserna i programmen har bidragit till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt inom de olika NUTS II-regionerna.Rapporten är framtagen av Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet, på uppdrag av Tillväxtverket.

Läs rapporten här.