Ny rapport om turismforskning i Sverige

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond har för femte gången tagit fram en övergripande och samlad bild av svensk besöksnäringsforskning, dess genomförare och finansiärer. I rapporten ger Dieter Müller, professor i turismgeografi vid Umeå universitet, en aktuell lägesbild av turismforskning i Sverige och reflekterar över de senaste årens utveckling och framtida möjligheter för landets turismforskare. Han ser orosmoln när det gäller den totala volymen av turismforskningen i Sverige.

Länk till rapporten Vart är vi påväg? Svensk forskning inom besöksnäring och turism 2023