Ny rapport om samverkan för social innovation

Mötesplats Social Innovation har kartlagt regional samverkan för social innovation och hur den kan organiseras och stödjas. I rapporten ”Regional samverkan kring samhällsutmaningar – en kartläggning av exempel på långsiktig organisering” beskrivs exempel på långsiktig organisering av regional samverkan för att möta samhällsutmaningar. Rapporten bygger på en enkät och intervjuer med utvalda aktörer i Sverige och internationellt. Rapporten presenterar också 12 svenska och 7 internationella exempel på regional samverkan, i form av exempelvis nätverk, partnerskap, plattformar och kluster.

Samtidigt utlyser Svenska ESF-rådet medel för att stärka regional kapacitet för att möta samhällsutmaningar. Den 3 juni öppnade Svenska ESF-rådet en ny utlysning riktad mot att stärka regional samverkan kring social innovation. Genom den nya utlysningen vill ESF söka lösningar på komplexa samhällsutmaningar som exempelvis långtidsarbetslöshet, integration och etablering av utrikesfödda och ungdomar som varken studerar eller arbetar.

Länk till mer information