Ny rapport: Ett företagsamt Sverige? Gotland i topp och Värmland i botten i entreprenörskap

Entreprenörskap och innovation är livsnerven i en kunskapsbaserad marknadsekonomi som den svenska. I en ny studie från Entreprenörskapsforum framkommer att det är markanta skillnader i entreprenörskapet mellan länen.

Gotland innehar toppnoteringen, där är 10,6 procent av den vuxna befolkningen entreprenörer, dvs. äger och driver ett nytt företag. Värmland, Dalarna och Södermanland ligger i botten, endast fyra till fem procent ägnar sig åt entreprenörskap.

I en nyutgiven rapport från Entreprenörskapsforum, som bygger på statistik från Global Entrepreneurship Monitor (GEM), redogörs för hur det regionala entreprenörskapet ser ut i Sverige under perioden 2015-2017.