Ny OECD-studie om regionala utmaningar i omställningen av tillverkningsindustrin

Grön omställning kräver nya produktionsformer, energibärare och råvaror. Det medför satsningar i bland annat infrastruktur och får stora konsekvenser för den regionala utvecklingen. I OECD:s nya studie utforskas scenarion och strategier för att omvandla tillverkningsindustrierna till klimatneutrala. Norra Sverige lyfts upp som en föregångsregion men med stora utmaningar. Syftet med studien är att hjälpa beslutsfattare att fylla luckan mellan mål och nödvändiga åtgärder.

Länk till mer information och nedladdning av rapporten.