Ny landstings- och regiondirektör i Västerbotten

Kent Ehliasson blir ny landstings- och regiondirektör för den regionkommun som bildas i Västerbotten från och med den 1 januari 2019. Den nya landstings- och regiondirektören tillträder sin tjänst 1 november 2018.

– Jag är både glad och stolt över att bli erbjuden tjänsten som landstings- och regiondirektör och det är med stor ödmjukhet som jag kommer att ta mig an uppdraget. Det kommer att bli intressant, spännande och utmanande och jag ser fram emot att få vara med och bidra till att skapa bästa möjliga hälso- och sjukvård och regional utveckling för invånarna i Västerbotten, säger Kent Ehliasson.

Kent Ehliasson kommer närmast från Statens institutionsstyrelse, där han varit generaldirektör sedan 2012. Han har en lång och bred erfarenhet från områden som försvaret, akademi, privat hälso- och sjukvård samt statlig myndighet. Det senaste åren har Kent arbetat som ansvarig för tvångsvården i Sverige när det gäller ungdomar med allvarliga och omfattande psykosociala problem och vuxna med allvarligt missbruk.

Om regionbildningen

Västerbottens läns landsting har ansökt om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed också få bilda regionkommun från den 1 januari 2019. Det innebär att Region Västerbotten och de uppdrag rörande regional utveckling som idag hanteras av Länsstyrelsen i Västerbotten lyfts in i den nya organisationen genom en verksamhetsövergång.

Genom att samla regional utveckling och hälso- och sjukvård under samma tak skapas bättre förutsättningar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling för Västerbotten. En region ger också möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för samverkan med kommunerna. Den nya organisationen kommer att styras av direktvalda politiker, vilket också stärker västerbottningarnas inflytande över länets utveckling.