Ny lag ger Region Skåne ansvar för regional fysisk planering

Region Skåne får ansvar att ta fram en regionplan för Skåne. En lagändring gör att regionen formellt ansvarar för att samordna planeringen av bostadsbyggande, infrastruktur och kollektivtrafik.

Region Skåne och kommunerna i länet har under flera år samarbetat kring dessa frågor under namnet Strukturbild för Skåne.

Riksdagen beslutade den 14 november om en ändring i Plan- och bygglagen som stödjer det skånska sättet att samarbeta. Enligt lagen har kommunerna ansvar för översiktsplaneringen.

Med lagändringen får nu Region Skåne i uppdrag att ta fram en regionplan med hänsyn till kommunernas översiktsplaner.

Läs artikeln i sin helhet här.