Ny Dalastrategi

Regionfullmäktige i Region Dalarna har antagit den nya regionala utvecklingsstrategin, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Strategin beskriver hur insatser inom tre områden, ett klimatsmart, ett konkurrenskraftigt och ett sammanhållet Dalarna, tillsammans ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Med tydligt fokus på hållbarhet blir strategin också en beskrivning av hur Dalarna ska bidra i genomförandet av FNs globala mål, Agenda 2030. Läs mer.