Nu lanseras Goal Tracker

Goal Tracker är en banbrytande digital plattform för att visualisera genomförandet av de globala målen och nationell miljöpolitik. Data blir intuitiva visualiseringar som grund för beslutsfattande och ger större öppenhet i genomförandet av de globala målen. Goal Tracker bygger på en bas av kärnfunktioner och datavisualiseringsverktyg som kan anpassas till alla länder. Tillsammans med lokala partners analyseras tillgänglig data och relevanta policyer, och plattformen anpassas för varje land. Goal tracker finns hittills i Sverige, Sydafrika och Tanzania.

Läs mer och testa Goal Tracker