Norra Sverige – det goda exemplet i EU-tal

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll den 16 september det årliga stora talet för Europaparlamentet om tillståndet i unionen. Norra Sveriges satsning för en fossilfri stålindustri lyftes som ett vägledande exempel för en grön omställning i linje med den europeiska gröna given. Hon sa att satsningen inte bara är ett första steg mot en fossilfri stålindustri, utan även en förebild för unionens arbete mot ett klimatsmart samhälle.

Läs mer