Nordregio om jämställdhet och jämlikhet

Den 13 januari är det dags för event nummer tre i Nordregios webinarie-serie om Agenda 2030 i nordiska kommuner och regioner. Fokus denna gång är jämställdhet och jämlikhet och hur man påverka dessa i positiv riktning genom lokal politik och styrning. Goda exempel presenteras från Arendal i Norge, Umeå i Sverige samt Kópavogur på Island. Mer information och länk för registrering finns på Nordregios hemsida.