Nordregio Forum – om matchning och attraktivitet

Nordregio arrangerar Nordregio Forum den 23-24 november i Hamar, Norge. Fokus är bristande matchning samt samhällsutveckling i den gröna omställningen. Många nordiska städer och regioner delar utmaningen att locka människor som vill arbeta och bo i deras område. Samtidigt går regionerna igenom en grön omställning som tillför ytterligare komplexitet med behov av  relevant kompetens och samhällen som ger attraktivitet genom hållbara levnadsvillkor.

Läs mer